Skip to main content

Schutterij St. Martinus 100 jaar in Montferland Journaal 15 december 2020

Op 21 april 2021 zal schutterij St. Martinus haar honderdste verjaardag vieren. Een jubileum dat men eigenlijk ivoor noemt, hoewel het voelt als een gouden eeuw.
DIDAM – De oprichtingsvergadering was op 19 december 1920 in café Koenders. Er waren op die vergadering 53 belangstellenden die voor een oprichting van de schutterij waren. Op 21 april 1921 volgde de goedkeuring bij een koninklijk besluit van de nieuw opgerichte schutterij. Gerard Peters, voorzitter van de schutterij laat weten: “Daar staan we dan na honderd jaar schutterij. Wat is er veel gebeurd in de loop der jaren. Op diverse locaties hebben we het schuttersfeest gevierd. Eén van de eerste feesten moet bij de familie Kersjes geweest zijn aan de Klompenhorstweg. De nazaten van deze familie wonen daar nog steeds. Later is de schutterij bij café Koenders neergestreken, waar de feesten ook groter werden gevierd in een lappentent.”
“Begin jaren 80 zijn we verhuist naar de van Voorstweg om nog weer later te verhuizen naar de Manhorstweg. Daar werd een stuk grond aangekocht en een oefenlokaal gebouwd, genaamd Ons eigen Ding. In 1997 zijn we begonnen met de nieuwbouw, waarbij we het afgelopen jaar nog weer een aanbouw hebben gedaan. Alle keren als we plannen hadden lieten de leden en inwoners van Greffelkamp zich niet onbetuigd. Met man en macht werden diverse werkzaamheden uitgevoerd en werden we financieel ondersteund en dat is de kracht van dit kleine gehucht. De saamhorigheid is hier nog erg groot, dit is ook duidelijk terug te zien met het jaarlijkse schuttersfeest.
De vele erebogen die we in Greffelkamp rijk zijn, zijn daar het goede voorbeeld van. Vele dagen zijn de boogbuurten aan het bouwen
om er een prachtig schouwspel van te maken.”
“In al die afgelopen jaren zijn we ontzettend gegroeid. Momenteel hebben we bij St. Martinus 383 leden. Vele secties werden uitgebreid om meer mensen bij de club te krijgen en te behouden. Dit is goed zichtbaar bij de vendeliers, waar we veel aanwas van de jeugd hebben. Onze majorette groep is ook groot geworden in de loop der jaren. Met ongeveer dertig meiden wordt er elke week geoefend om op concoursen goed voor de dag te komen. De bielemannen hebben ook zo’n boost mee gemaakt. We hebben zelfs al een jeugd erewacht. Wanneer we met schuttersfeest aantreden dan zal het aantal personen die meelopen de 200 aantikken. Het geeft je als bestuur van de schutterij een zeer trots gevoel, en het doet ons goed dat zoveel mensen bij onze vereniging willen horen. Het honderdjarig jubileum willen we groots vieren, op 18 april 2021 staat de Montferlandse kringdag gepland. We hebben op dit moment nog een sprankje hoop dat deze dag doorgang zal vinden.”