Skip to main content

HISTORISCHE SCHETS SCHUTTERIJ

100 jaar Schutterij St. Martinus

‘ST.MARTINUS’ GREFFELKAMP – DIDAM

De oprichtingsvergadering van de schutterij was op 19 dec. 1920 in café Koenders. Er waren op die vergadering 53 belangstellenden die voor een oprichting van de schutterij waren. Op 21 april 1921 volgde de goedkeuring bij Koninklijk Besluit van de nieuw opgerichte schutterij. Vanaf die tijd is er veel gebeurd m.b.t. de schutterij.

Het eerste schuttersfeest was op 6 juni 1921, waaraan 60 schutters en 26 ringrijders per fiets deelnamen. De fiets bij het ringrijden zou jaren later door een paard worden vervangen. Vanaf 1960 gebeurt het ringsteken achter op een bak van een tractor.

Tot en met de jaren zestig werd er steeds op een schietschijf geschoten. De schijf werd toen vervangen door lepeltjes.

Veel erebaantjes en functies, zoals het bestuur, commandanten, stavetrijders te paard en officieren te paard en te voet, standaard vaandeldragers, erewachten, bielemannen en vaandeldragers werden aangesteld.

Vanaf 1930 doen alle Didamse schutterijen mee aan de gezamenlijke hulde aan het Gemeentebestuur.

Tijdens de oorlogsjaren lag praktisch het gehele schuttersgebeuren stil. Samen met de Drumfanfare worden al jarenlang schuttersfeesten gehouden in een lappen tent. In 1966 werd voor het eerst begonnen met de kinderspelen. Tot de dag van vandaag is dat zo gebleven.

In 1971 was het grote gouden jubileum. Ook in 1981 (60 jaar) en in 1996 (75 jaar) was er een groots feest. In 1981 werd een nieuw keurkorps opgericht. Deze groep organiseert sindsdien het vogelknuppelen voor de dames en het kruisboogschieten. Helaas is het vogelknuppelen opgehouden in 2010. Vanaf 1988 kunnen ook vrouwen lid worden van deze schutterij. Sinds enkele jaren is de vereniging ook een majorettengroep (1993) rijker en sinds kort een jeugd- en een aspirant vendeliersgroep (1996).

 

SCHUTTERIJ ‘ ST.MARTINUS’ NU…

Dankzij de inzet van veel mensen gedurende de laatste jaren is de schutterij uitgegroeid  tot een vereniging die er wezen mag. In 1998 is er met veel vrijwilligerswerk een prachtig nieuw verenigingsgebouw neergezet.

Tot de jaarlijkse terugkerende activiteiten van de schutterij kennen we de schiet-, ringsteek- en de kruisboogwedstrijden, deelname aan concoursen, samen met de gelijknamige drumfanfare en de St.Martinusdag. Natuurlijk mag hierbij het schuttersfeest niet worden vergeten.

De vereniging komt voor zowel het defileren als het marcheren uit in de hoogste klasse en dat geldt ook voor het senioren vendelen. Het jaarlijkse hoogtepunt is natuurlijk het schuttersfeest. Vooraf worden in veel  buurten maar liefs elf of vaak twaalf grote erebogen gebouwd. Dit geeft altijd enorm veel voorpret, vooral omdat de bogen goed “nat” gehouden moeten worden.

Op zondag begint het eigenlijke schuttersfeest met een vendelhulde aan het gemeentelijke autoriteiten. Tijdens de tocht naar het gemeentehuis, waarin de piassen, bielemannen, majorettes, drumfanfare, erewacht, bestuur, koningen, vaandeldrager, (jeugd)vendeliers en het keurkorps meelopen, worden de koningen afgehaald en diverse bogen aangedaan. ‘s Avonds is er in de tent een groot feest.

Op maandagmorgen gaat de schutterij eerst naar de kerk voor een gezamenlijke Eucharistieviering, waarna een vendelhulde voor de pastores van Didam volgt. Via een omweg trekt men weer onder de andere bogen door naar de tent waar de wedstrijden weer een aanvang nemen. Hierbij wordt dan weer gestreden om het koningschap bij het schieten en ringsteken. Ook beginnen dan de wedstrijden voor het kruisboogschieten en de kinderspelen. Daarna is er weer een gezellig samenzijn. Het feest wordt weer besloten met een dansavond in de tent.

Op dinsdag wordt alles weer opgeruimd, waarna menigeen nog even ‘het vat gaat leegmaken’.

Eenmaal in de vijf jaar wordt er door alle koningen gestreden om de titel van Keizer bij zowel het ringrijden als het schieten. Dit is de hoogste titel van de schutterij.

Minstens eenmaal per jaar wordt er deelgenomen aan een Federatief schutters concours. Met meer dan 100 personen wordt dan weer geprobeerd om zich in de huidige hoogste klassen te handhaven.

Nog steeds draaien zowel de jongere als de oudere vendeliers bijzonder goed mee bij praktisch alle vendelwedstrijden. Ook de majorettes doen het uitstekend bij alle  majoretten-wedstrijden. Het bestuur bestaat uit negen personen. Zij allen zijn bijzonder trots op hun vereniging, temeer omdat zij een eigen schuttersgebouw op hun terrein aan de Manhorstweg hebben staan. Trots zijn ze ook op hun grote groep actieve ereleden en ondanks de ‘krimp’ is de schutterij nog steeds groeiende, dit mede door de aanwas van jonge leden. En deze zijn belangrijk voor het voortbestaan van de schutterij.[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]