Skip to main content

• Vendeliers

Het vendelen is een belangrijk traditioneel gebruik van de schutterij.

Vendelen of vendelzwaaien, ook wel vaandelzwaaien is het ritueel van de vendeliers.
Het vendelen wordt vaak gezien als een uiting van het gebed tussen goed en kwaad.
Vendeliers vendelen met gewijde vaandels en gebruiken daarvoor verschillende slagen met elk hun eigen betekenis.

Het vaandel is versierd met de afbeelding van de beschermheilige van de schutterij.

De groep vendeliers bestaat uit senior vendeliers, show vendeliers en jeugd vendeliers.

De vendeliers oefenen elke eerste zondag van de maand in het schuttersgebouw aan de Manhorstweg in Greffelkamp.

De commandant van de vendeliers is Tonnie Peters.