Skip to main content

•Commandanten

De algehele leiding bij alle optredens van de geüniformeerde schutterij is in handen van de hoofdcommandant.

De commandant stuurt op dat moment de schutterij aan. Hij bepaalt de richting, geeft aan wanneer er in de houding wordt gestaan en wanneer de schutterij vertrekt. Kortom hij geeft de commando’s. Iedereen in de schutterij dient hier gehoor aan te geven.

De Hoofdcommandant wordt ondersteund door 2 sectiecommandanten die elk een onderdeel van de schutterij onder hun hoede hebben.

Hoofdcommandant Johan Wenting

Commandant vendeliers Tonnie Peters

Commandant keurkorps Hans Buiting