Bestuur

Bestuur 2021

Ieder bestuurslid heeft een eigen takenpakket en de meeste bestuursleden zijn ook contactpersonen richting specifieke onderdelen binnen de vereniging. Het bestuur vergadert iedere maand. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door de hoofd commandant die een adviserende rol heeft.

Het 9 koppige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam

Voorzitter Gerard Peters
Secretaris Berry Busschers
Penningmeester Eric Scheerder
BestuursLid Jeroen Roerink
BestuursLid Richard Meurs
BestuursLid Vincent Derksen
BestuursLid Dennis Loeters
BestuursLid Jorick Franken
BestuursLid Gerard Peters