•Bestuur

Ieder bestuurslid heeft een eigen takenpakket en de meeste bestuursleden zijn ook contactpersonen richting specifieke onderdelen binnen de vereniging. Het bestuur vergadert iedere maand. Deze vergaderingen worden ook bijgewoond door de hoofd commandant die een adviserende rol heeft.

Het 9 koppige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Functie Naam

Voorzitter Harry Peters
Secretaris Gerard Peters
Penningmeester Rob Arendsen
BestuursLid Antoon Peters
BestuursLid Jeroen Roerink
BestuursLid Richard Meurs
BestuursLid Norbert Driesen
BestuursLid Vincent Derksen
BestuursLid Dennis Loeters